รถมือสอง

รถมือสอง แบบไหนที่ไม่ควรซื้อ

รถมือสอง แบบไหนที่ไม่ควรซื้อ

ปัจจุบันความนิยมในการซื้อ รถมือสอง เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน คนให้ความสำคัญกับประโยชน์การใช้งานมากกว่าความหรูหรา และรถมือสอง ที่มีคุณภาพดีก็สามารถตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่แตกต่างจากรถมือหนึ่งป้ายแดง แต่เมื่อสิ่งไหนได้รับความนิยมสิ่งนั้นก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดรถมือสองในประเทศไทย ยิ่งมีผู้ซื้อเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ขายก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย มีทั้งผู้ขายรายย่อยและกลุ่มผู้ขายรายใหญ่